010313
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
4
52
10213
93
302
10313

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-10 20:26
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   


   

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อของนักเรียนระดับต่างๆ

(ปักด้วยสีน้ำเงิน)

หน้าอกเสื้อเบื้องขวา

บ.ค.

ปักชื่อ – นามสกุล

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อ


   

ข่าวประกวดราคา-ประกาศ

   
28/09/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตาม โครงการอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
24/09/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุมสัมมนาโครงการการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
03/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง 6 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถโครงการทัศนศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
24/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
28/05/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
24/03/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
   

ฝ่ายบริหาร  

นายฐณวัฒน์...ฉัตรวุฒิรัศมิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแค
เบอร์โทรศัพท์ 089-8419930

   

facebook โรงเรียนบ้านบะแค  

   
© Banbakae School