010312
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
4
51
10213
92
302
10312

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-10 19:42
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   
28/09/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตาม โครงการอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
24/09/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุมสัมมนาโครงการการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
03/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง 6 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถโครงการทัศนศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
24/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
28/05/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
24/03/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง??ดาวน์โหลดเอกสาร
   
© Banbakae School