010003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
25
80
9659
85
392
10003

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-07 01:37
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านบะแค ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๑๒ คน (ข้อมูล ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ 9 ปี มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๙ คน เป็นสายบริหาร ๑ คน ครูปฏิบัติการสอน ๑๕ คน ธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน แม่บ้าน ๑ คน

   
© Banbakae School